Məhsullar

Məhsul

GonadotropinEIA-LH (N96)-AlkorBio

əlavə edin

  • Təsvir
Gonadotropin ELISA-LH" kitində fermentə bağlı immunosorbent analizinin "sendviç" variantından istifadə olunur. Bu variantın həyata keçirilməsi üçün prolaktinin üçün fərqli epitop spesifikliyinə malik iki monoklonal anticisim istifadə edilmişdir. Onlardan biri bərk fazada (quyuların daxili səthi) immobilizasiya olunur, ikincisi horseradish peroksidaz ilə birləşir. Quyucuqlarda test nümunəsi və anti-LH-peroksidaz konyugatı əlavə edildikdə, inkubasiya zamanı test nümunəsində olan LH eyni zamanda immobilizasiya olunur və əmələ gələn kompleks konyuqata birləşir.

Məhsullar